CURRICULUM VITAE

 

Subsemnatul Gheorghe F. Anghelescu, cu domiciliul în Bucureşti, Bulevardul Octavian Goga Nr. 22, Bl. M63, Sc. 2, Ap. 36, 030984 Sector 3, Oficiul Poştal Nr. 4 şi cu reşedinţa în Bucureşti, Strada Caraiman Nr. 81, 011562 Sector I, Oficiul Poştal Nr. 2, cu P.O. BOX 22-55, 014780 Bucureşti, telefax: 021/2244155, telefon: 021/3263006, telemobil: 0744/613613, 0721/337399, 0788/619777, E-mail: anghelescug@dnt.ro, anghelescug@zappmobile.ro, anghelescug@gmail.com, anghelescug@clicknet.ro, anghelescug@yahoo.com, http: //gfa33.tripod.com, m-am născut în Bucureşti, la data de 15 Februarie 1956, fiu al lui Florea şi al Valeriei Elisabeta.

 

Am urmat cursurile Şcolii Generale “Petre Ispirescu” (Nr. 171) din Bucureşti, în perioada 1963-1971.

 

În intervalul 1971-1975 am urmat cursurile Colegiului Naţional “Sfântul Sava” din Capitală (fost Liceul “Nicolae Bălcescu”) unde am obţinut diploma de bacalaureat în iunie 1975.

 

Am efectuat stagiul militar cu termen redus la U.M. 0835 cu colegii admişi la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, în anul universitar 1975-1976, astăzi fiind locotenent în rezervă.

 

În perioada 1976-1980 am urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii din Bucureşti după care am susţinut teza de licenţă cu teza: “Lupta pentru dobândirea independenţei naţionale în ţările Orientului Apropiat în perioada premergătoare şi cea a celui de-al doilea război mondial şi constituirea statelor suverane: Siria, Liban, Iordania şi Israel”, Bucureşti, 1980, 165 p., sub îndrumarea Prof.Dr. Gheorghe Căzan şi Prof.Dr. Constantin Buşe (ultimul dintre aceştia, astăzi, este Prorector al Universităţii Bucureşti), lucrare publicată ulterior la Cluj-Napoca în anul 1999. În iulie 1980 am fost declarat licenţiat în istorie-filosofie la Universitatea Bucureşti.

 

În intervalul 1990-1992 am urmat cursurile Facultăţii de Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu după care am susţinut teza de licenţă cu teza: “Viaţa, activitatea şi opera Părintelui Acad. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Capitol de referinţă în Istoria Bisericii Ortodoxe Române”, Sibiu, 1992, 122 p., sub îndrumarea Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, Membru Corespondent al Academiei Române, Decan al Facultăţii de Teologie în perioada 1992-2000, (“Bibliografia Părintelui Dumitru Stăniloae” a fost publicată parţial şi integral în patru ediţii în limba română şi o variantă în limba franceză ca parte componentă a tezei de doctorat a lui Joachim Giosanu, La déification de l’homme d’aprčs la pensée du Pčre Dumitru Stăniloae, Institut de Théologie Orthodoxe “Saint Serge”, Paris, 1994). În iulie 1992 am fost declarat licenţiat în teologie la Universitatea Sibiu.

 

În perioada 1 februarie 1992 - 4 iulie 1996 am fost doctorand al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, perioadă în care am susţinut examenele şi referatele de specialitate. În durata 31 martie - 18 iunie 1994 am realizat o documentare pentru teza de doctorat, prin intermediul unei burse oferită de Institutul Catolic din Paris, la recomandarea Părintelui Dumitru Stăniloae. La sfârşitul perioadei mai sus menţionate am susţinut teza de doctorat: “Eternitate, timp şi eshatologie în antropologia patristică greacă (secolele II - VIII)”, Bucureşti, 1996, 243 p., sub îndrumarea Acad.Prof.Dr. Gheorghe Vlăduţescu (fost, Vicepreşedinte al Academiei Române), lucrare publicată după aceea la Bucureşti în anul 1997. În iulie 1996 am fost declarat doctor În filosofie la Universitatea Bucureşti.            

 

În răstimpul 1995-2000 am lucrat într-un proiect de cercetare la Paris în Ştiinţe Religioase, Istoria Religiilor şi Antropologie Religioasă care a avut tema centrală: “Dimensiunea eshatologică în antropologia Părintelui Dumitru Stăniloae”, sub îndrumarea Prof. Dr. Michel Meslin (fost Rector al Universităţii Paris-Sorbonne IV). În răstimpul 1994-1996 am urmat cursurile de capacitate doctorală, sub îndrumarea Pr.Prof.Dr. Joseph Wolinsky, la Institutul Catolic din Paris. În acest context, în bună parte şi în mod substanţial, munca mea de cercetare şi documentare a fost susţinută de o bursă oferită a Guvernului Francez.

 

În anul 1980 am fost repartizat prin decizie guvernamentală ca profesor titular la Şcoala Generală Nr. 1 din Starchiojd, judeţul Prahova.

Ca profesor de istorie şi filosofie În Învăţământul preuniversitar am funcţionat la următoarele unităţi de Învăţământ astfel:

Şcoala Generală Nr. 1 din Starchiojd, judeţul Prahova, în perioadele 22.12.1980 - 31.08.1981 şi 28.12.1982 - 31.08.1983;

Liceul de matematică-fizică “Dimitrie Cantemir” din Breaza (cu profil militar) în intervalul 01.09.1981 - 01.10.1982 (detaşat);

Liceul de matematică-fizică “I. L. Caragiale” din Ploieşti (Liceul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”) în perioada 01.09.1983 - 31.08.1985 (detaşat);

Liceul de matematică-fizică “Nicolae Bălcescu” din Bucureşti (astăzi din nou Colegiul Naţional “Sfântul Sava”) în răstimpul 01.09.1985-31.08.1986 (suplinitor);

Liceul Industrial Nr. 34 din Bucureşti, cu predare şi în limba germană (astăzi Liceul “Hermann Oberth”) în perioada 01.09.1986-28.02.1990 (suplinitor).

În 1984 am obţinut prin examen gradul definitiv în învăţământ, iar în anul 1989 gradul al doilea în învăţământ.

Din anul 1986 membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

De la 1 septembrie 1992 şi până la 25 iunie 1998 am fost lector universitar doctor la specialităţile Istoria Filosofiei şi Patrologie la Facultatea de Teologie a Universităţii Craiova, unde am devenit cadru didactic titular prin concurs din anul universitar 1994 - 1995. Începând cu 25 iunie 1998 am fost recunoscut conferenţiar universitar de Comisia naţională de evaluare şi acreditare a titlurilor universitare din ţara noastră (aici am funcţionat până la data de 30 Septembrie 2005).

          În momentul de faţă sunt Profesor Universitar Doctor (titular) la Universitatea “Valahia” din Târgovişte şi predau Istoria Filosofiei Antice, Patrologie şi Literatură Patristică, Antropologie Creştină în cadrul Facultăţii de Teologie (prin Ordinul Ministrului nr. 3895/25.05.2004 am devenit Profesor Universitar Doctor titular la Universitatea “Valahia” din Târgovişte în urma concursului naţional, adecvat cu legislaţia în vigoare). Totodată, sunt Profesor Universitar titular, prin concurs naţional conform cu normele în vigoare, pentru Istoria Filosofiei Antice, Patrologie şi Literatură Patristică, Antropologie Creştină şi Comunicare etnico-religioasă în România (curs master) la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa (începând din data de 19 Februarie 2007) şi Conducător de Doctorat din 28 Septembrie 2007.

Am deţinut funcţia de Decan al Facultăţii de Teologie a Universităţii Craiova, în ianuarie 2000, în această funcţie de conducere fiind ales de Consiliul Profesoral al Facultăţii de Teologie şi validat de Senatul Universităţii Craiova.

Am fost şi profesor asociat pentru disciplina Filosofia Religiei la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, în perioadele 1998-1999 şi 1999-2000.

Am fost profesor invitat pentru a susţine o serie de prelegeri de Ecumenism la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman (2006).

De la 1 Martie 2011 sunt expert evaluator A.R.A.C.I.S. pentru domeniul teologie.

 

Din anul universitar 1996-1997 am condus teze de licenţă la Universitatea din Craiova şi cea din Târgovişte. Am participat ca referent ştiinţific, începând cu anul universitar 1998 - 1999, la comisiile de specialitate pentru susţinerea unor teze de doctorat în filosofie şi teologie la Universitatea Bucureşti şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi începând cu anul universitar 1999 - 2000 am coordonat teze de masterat în teologie la Universitatea din Craiova şi din Târgovişte.

 

Începând cu 1 martie 1990 am funcţionat ca inspector principal de specialitate (apoi referent de specialitate) la Ministerul Cultelor (astăzi Secretariatul de Stat pentru Culte), de la 1 decembrie 1993 am fost desemnat prin concurs consilier I A la aceeaşi instituţie, funcţie din care am fost demis în mod abuziv şi ilegal de fosta conducere la 25 octombrie 1995, iar în perioada 1990 - 1992 am funcţionat şi ca expert parlamentar în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din CPUN şi cea din Camera Deputaţilor a Parlamentului României.

 

          De la 23 ianuarie 1997 până la 21 septembrie 1999 am fost secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României. În această perioadă am iniţiat şi am dezvoltat relaţii personale cu conducătorii celor 50 de centre de cult şi eparhiale (episcopale) din România, iniţiind, redactând şi dând viaţă unor importante acte normative, printre care cele referitoare la salarizarea clerului, retrocedarea unor importante bunuri ecleziale şi legea cultelor, drepturilor şi libertăţilor religioase din întreaga ţară. În acceaşi vreme am început, dezvoltat şi perfecţionat relaţii în politica religioasă internaţională cu responsabili marcanţi, politici şi religioşi, dintre care şi lideri religioşi mondiali, din 25 de state ale lumii din Europa, America şi Asia, relaţii speciale şi excepţionale având cu cei din Patriarhia Ecumenică din Constantinopol (Istanbul), Israel, Armenia, Vatican, China şi, nu în ultimul rând, cu cei din Statele Unite ale Americii.

 

          Am fost consultant pentru probleme de culte şi cultură la postul de televiziune Naţional TV în perioada septembrie-decembrie 2003. De la 1 decembrie 2000 până la 7 mai 2002 am funcţionat şi ca expert (consilier) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în cadrul Departamentului pentru Învăţământ Superior. Am lucrat şi în cercetare, prin colaborare, în cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, care funcţionează sub egida Academiei Române. În acest context, din 1990 încoace, întreprind o susţinută acţiune pentru realizarea unei vaste documentări privind situaţia slujitorilor cultelor religioase care au fost arestaţi şi oprimaţi în perioada comunist-atee (1944-1989), în acest sens am oferit unele informaţii culese de la cultele religioase celor care au editat lucrarea “Mărturisitor de după gratii. Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste”, supliment al revistei “Renaşterea”, Cluj-Napoca, 1995, 88 p., lucrare întocmită de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului şi Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Prin colaborare am lucrat în cercetare pe probleme de patrimoniu cultural-religios şi la Muzeul Municipiului Bucureşti, în perioada august 2000 – februarie 2001. Am cules nenumărate date şi informaţii privind retrocedarea patrimoniului cultelor religioase din România, confiscat de statul comunist (1944-1989), respectiv cel mobil, cel imobil, suprafeţelor de teren arabil, silvic, de fâneaţă şi celor lacustre. Totodată, am lucrat la o bază de date privind demolările spaţiilor ecleziale şi clădirilor care au aparţinut cultelor religioase din ţara noastră (1944-1989). Am efectuat numeroase acţiuni la forurile politico-administrative locale şi centrale pentru repunerea în drepturile cuvenite a unităţilor religioase păgubite. Am strâns date pentru un Anuar al Cultelor din România.

 

          De la 1 Martie 2011 sunt expert evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) pentru domeniul teologie şi ştiinţe umaniste, poziţie ocupată prin coincurs naţional.

 

          Am întreprins o vastă activitate de documentare şi cercetare, în România şi Franţa, referitoare la legislaţia privind activitatea religioasă din diferite ţări ale lumii care au o veche tradiţie democratică, materialele fiind de o mare importanţă pentru redactarea viitoarelor acte normative care sunt necesare a fi adoptate în ţara noastră, pentru a se reglementa în condiţii optime viaţa religioasă în România (se pot vedea şi anexe).

          Sunt Membru al Consiliului Parohial al Parohiei “Miron Patriarhul”, Bucureşti I.

          În perioada Iunie 2002-Iunie 2006 am fost Membru al Adunării Eparhiale Bucureşti.

Sunt Preşedintele Fundaţiei Ecumenice “PRO AXE MUNDI” (Bucureşti) care fiinţează din 1999 şi care are activităţi cultural-ştiinţifice şi social-caritative multiple, fundaţie din care fac parte Mitropolitul Ortodox Dr. Daniel Ciobotea (Iaşi), Episcopul Romano-Catolic Sebastian Kreuter (Timişoara) şi Episcopul Luteran Dr.Christoph Klein (Sibiu). Prin "Pro Axe Mundi" am redactat proiecte cu tematică etnico-religioasă pentru dialog în România şi în Europa de Sud-Est şi le-am înaintat pentru susţinere la organisme abilitate ale Comisiei Uniunii Europene, U.S.A.I.D. etc.

De la începutul anilor ’90 (14 Martie 1992) sunt membru fondator al Ligii Cultural-Creştine “Andrei Şaguna” din Sfântul Gheorghe (judeţul Covasna) şi “ctitor” al Epaehiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei (1994).

De la începutul anului 1998 sunt expert internaţional I.R.L.A., Washington D.C., ales de către comisia centrală a Asociaţiei Internaţionale pentru Libertăţi Religioase (I.R.L.A., dotată cu statut consultativ pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei, are sediul mondial în S.U.A.), şi am fost acceptat ca membru în comitetul de onoare al revistei “Conscience et liberté” a I.R.L.A. care are centrul la Berna, în Elveţia.

Duminică, 12 Aprilie 1998, în spaţiul eclezial al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, într-un cadru festiv şi public, mi-a fost conferită distincţia “Crucea Moldavă” de Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Luni, 22 Mai 2000, în spaţiul eclezial al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, într-o atmosferă festivă şi publică, în prezenţa Prea Fericitului Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi Primatul Eladei, mi-a fost conferită “Distincţia de Vrednicie”a Eparhiei Moldovei şi Bucovinei de Î.P.S. Dr. Daniel Ciobotea, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Cu prilejul “Jubileului 2000”, “400 de ani de la prima unire politică înfăptuită de Mihai Viteazul” şi în special cu ocazia “Inaugurării noii clădiri a Facultăţii de Teologie din Alba iulia”, din zilele 20-21 Octombrie 2000, mi s-a oferit “Diploma de merit” de Înalt Prea Sfinţitul Dr. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul de Alba Iulia.

Joi, 20 Mai 1999, în cadru festiv cu conducerea cultelor din România, la Secretariatul de Stat pentru Culte, mi-a fost oferită “Medalia Asociaţiei pentru pace a religiilor - România” pentru “Merite deosebite în promovarea convergenţei spirituale - România”. De asemenea, în cursul anilor 1997, 1998, 1999 mi s-au conferit distincţii religioase: “Blazonul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol” (de către Patriarhul Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I), “Rozaliile BRC” (de către Sanctitatea Sa, Papa Ioan-Paul al II-lea, “Blazonul Bisericii Armene” (de către Arhiepiscopul Bisericii Armene din România, Î.P.S. Mardichian Dyrayr), “Medalia Templului Coral din Bucureşti” (de către Secretarul General al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Domnul Avocat Sorin Iulian), unele dintre ele din partea Episcopilor Bisericilor Protestante de Transilvania. La 26 Decembrie 2009, într-o zi de solemnitate şi aniversare, mi s-a conferit de Î.P.S. Mitropolit Dr. Nifon Mihăiţă distincţia Arhiepiscopiei Târgoviştei “Crucea Valahă”.

 

Sunt căsătorit, soţia mea Ana Anghelescu este cadru didactic la Liceul de muzică “George Enescu” din Bucureşti. Am o fiică, Estera Emanuela Anghelescu în vârstă de 24 ani, absolventă şi bacalaureată a Liceului Teoretic German “Hermann Oberth” (astăzi Colegiul Naţional “Johann Wolfgang von Goethe”din Bucureşti (cu predare în limba germană), absolventă a Facultăţii de Studii Economice în Limbi Străine (Limba Germană) a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, absolventă de MBA (în parteneriat universitar româno-german), astăzi şef de departament pentru pregătire şi dezvoltare al Companiei Internaţionale Kaufland România. Aparţin comunităţii Bisericii Ortodoxe Române. Am fost botezat la Biserica Parohiei “Mânăstirea Caşin”, Bucureşti. Am fost cununaţi religios de Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, eu cu soţia mea, la Biserica Parohiei “Sfântul Silvestru”, Bucureşti (9 februarie 1980), naşi de cununie fiind Ioan şi Ulvine Alexandru.                                        

Încă din anii de liceu am avut relaţii excepţionale cu mari personalităţi ale societăţii civile româneşti care mi-au influenţat profund formarea moral-religioasă şi social-politică, oameni care au marcat şi au înfăptuit prin prezenţa lor publică mari evenimente istorice, opere politice şi cultural-spirituale pentru poporul român: Părintele Dumitru Stăniloae (1903/1993 – cel mai de seamă teolog român), Profesorul Grigore Popa (1910/1994 – remarcabil filosof existenţialist român), Generalul Titus Gârbea (1893/1998 – strălucit reprezentant al diplomaţiei militare româneşti).

                                                                                                                  

Am făcut parte din comitetul de organizare a vizitei Sanctităţii Sale, Papa Ioan-Paul al II -lea, în România, respectiv Bucureşti, în perioada 7-9 Mai 1999.                                   

În perioada 1980-1989 am fost supravegheat şi anchetat de organele de securitate şi de miliţie pentru desfăşurarea unor acţiuni cu caracter anticomunist împreună cu Radu Ciuceanu şi Octavian Roske. Am participat la ultima predică (cuvânt de învăţătură împotriva doctrinei comunist-ateiste) a Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa susţinută în pridvorul Bisericii Radu Vodă din Bucureşti (1977). Aceste întreprinderi clandestine erau îndreptate împotriva politicii social-economice, politicii de educaţie şi de învăţământ şi politicii comunist-atee de distrugere a patrimoniului cultural-religios. În perioada 21-25 decembrie 1989 am fost implicat direct în unele acţiuni de stradă ale Revoluţiei Române în oraşele Sibiu, Braşov şi Bucureşti. În acest context, am participat direct la Revoluţia din 22 Decembrie 1989, seara, în spaţiul din Piaţa Palatului Regal din Bucureşti. Am fost membru al P.N.Ţ.C.D. (1996-2000). Din vara anului 2000 sunt membru al P.N.L., în structura partidului am exercitat funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură, Culte, Societatea civilă şi Audiovizual.

                                     

În cadrul activităţii cultural-ştiinţifice am participat la numeroase seminarii, simpozioane şi reuniuni de profil filosofic, teologic şi istoric în ţară şi în străinătate, după cum se arată în lista care urmează.

 

 

LISTA CU REUNIUNI ŞTIINŢIFICE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE:

 

 

1 - asistent în Secretariatul celui de-al XV-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Bucureşti, 1980;

 

2 - participant la Conferinţa de Istorie “Mircea cel Bătrân”, Tulcea, 1986 (lucrarea în lista cu lucrări publicate);

 

3 - participant la A V-a Conferinţă Europeană pentru Ştiinţă şi Teologie, München-Freising, 1994 (lucrarea în lista cu lucrări publicate);

 

4 - invitat pentru a participa cu o lucrare acceptată şi înscrisă pentru a fi prezentată la Conferinţa Internaţională de Patristică, Oxford, 1995 (lucrarea în lista cu lucrări publicate);

 

5 - invitat pentru a participa cu o lucrare acceptată şi înscrisă pentru a fi prezentată la a VI-a Conferinţă pentru Ştiinţă şi Teologie, Cracovia, 1996 (lucrarea în lista cu lucrări publicate);

 

6 - participant la A XI-a Reuniune Internaţională Oameni şi Religii organizată de Comunitatea St. Egidio (Italia), Padova-Veneţia, 5-7 octombrie 1997, care a avut ca temă “Pacea este numele lui Dumnezeu”;

 

7 - participant la Conferinţa internaţională privind respectarea libertăţilor şi drepturilor religioase de la Universitatea Catolică din Washington D.C., 10 octombrie 1997, cu lucrarea “Relaţia dintre etnic şi religios la români. Toleranţa poporului român în concordanţă cu învăţătura patristică”;

                                                         

8 - participant la Conferinţa Internaţională privind relaţia stat-biserică şi democraţia creştină în ţările tradiţional ortodoxe de la Salonic, 13-15 decembrie 1997, acţiune patronată de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, cu două variante de lucrări “Religie şi putere. Istorie şi actualitate” şi “Consideraţii privind relaţiile dintre stat şi biserică în societatea românească, de ieri şi de astăzi. Creştin-democraţia între tradiţie şi actualitate” (variante în limba română şi franceză, în curs de publicare la reviste de specialitate din ţară şi din străinătate);

 

9 - am conferenţiat la Universitatea Baylor din Waco, Texas, 29 - 30 ianuarie 1998, pe tema “Libertate şi tradiţie religioasă la români într-o viziune ortodoxă, ecumenică şi patristică”;

 

10 - participant la Reuniunea Internaţională privind situaţia ţărilor din zonele cu conflicte religioase şi cea a refugiaţilor din întreaga lume, Arezzo, Italia, 15 - 20 octombrie 1998;

 

11 - participant la a VII-a Conferinţă pentru Ştiinţă şi Teologie, Durham, Marea Britanie, 31 martie - 5 aprilie 1998 cu lucrarea “Valoarea dimensiunii persoanei umane între tempral şi atemporal. Consideraţii dintr-o teologie patristică bizantină” (cu variante în limba franceză şi engleză, în curs de publicare la reviste de specialitate din ţară şi din străinătate);

 

12 - participant şi organizator al Seminarului Internaţional Iudeo-Creştin “Spiritualitatea psalmilor şi etica profeţilor”, 20-22 iulie 1998, Durău, Judeţul Neamţ, primul de acest gen în Europa de Sud-Est, dar şi într-o ţară cu populaţie predominant creştin ortodoxă;

 

13 - participant şi co-organizator la A XII-a Reuniune Internaţională Oameni şi Religii organizată de Comunitatea St. Egidio (Italia), Bucureşti, 30 august-1 septembrie 1998, care a avut tema “Pacea este numele lui Dumnezeu. Dumnezeu, Umanitatea şi Oamenii”;

 

14 - participant şi organizator al Seminarului Internaţional “Libertatea religioasă în România”, 16 - 18 noiembrie 1998, Bucureşti;

 

15 - participant la Seminarul Internaţional “Dumnezeu după comunism” (“Situaţia vieţii religioase în ţările ex-comuniste”), 24 ianuarie 1999, Viena;

 

16 - participant şi organizator al Seminarului Internaţional “Politica statelor europene faţă de noile mişcări religioase”, 9-11 martie 1999, Vulcana - Băi, Judeţul Dâmboviţa;

 

17 - participant şi organizator al Seminarului Naţional “Politica statului român faţă de noile mişcări religioase”, 16 martie 1999, Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureşti;

 

18 - participant şi organizator al Seminarului Naţional “Activitatea socio-caritativă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române”, 17-19 iunie 1999, Mănăstirea “Constantin Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, Judeţul Braşov;

 

19 - participant şi organizator al Seminarului Naţional “Activitatea socio-caritativă în cadrul cultelor şi asociaţiilor religioase din România”, 22-24 iunie 1999, Centrul Ecumenic “Daniil Sihastrul”, Durău, Judeţul Neamţ;                                                      

 

20 - participant şi organizator al Cursului de ghizi din cadrul Bisericii Ortodoxe Române “Patrimoniul cultural-religios din B.O.R. în întreprinderea turistică. Posibilităţi şi tendinţe între retrospectivă, actualitate şi perspectivă”, 20-30 septembrie 1999, Mănăstirea “Sfânta Maria”, Techirghiol, Judeţul Constanţa;

 

21 - participant la A VII-a Adunare Generală a Conferinţei Mondiale pentru Religie şi Pace (cu tema “Action for Common Living”), Amman, Iordania, 25-29 noiembrie 1999;

 

22 - participant la Simpozionul Naţional “Universul religios al lui Mihai Eminescu”, 11 mai 2000, Muzeul de Artă al Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, Judeţul Gorj;

 

23 - participant la Conferinţa Bisericilor Creştine din România – “Urmarea lui Hristos în viaţa de zi cu zi”, Bucureşti, 15-16 iunie 2000;

 

24 - participant la Conferinţa Naţională F.O.N.P.C. care a avut tema “Rolul şi locul ONG-urilor în protecţia copilului”, Mangalia, 17-20 septembrie 2000;

 

25 - participant cu lucrarea “Sensul eshatologic în antropologia Părintelui Dumitru Stăniloae” la Simpozionul “Părintele Dumitru Stăniloae” – “Sfânta Treime, Biserică şi creaţie. Actualitate şi misiune”, Palatul Patriarhiei Române, Bucureşti, 2-4 octombrie 2000;

 

26 - participant cu expunerea “Actualitatea personalităţii Părintelui Dumitru Stăniloae între retrospectivă şi perspectivă. Aspecte bio-bibliografice şi memorialistice” la Simpozionul “Părintele Dumitru Stăniloae la şapte ani de la trecerea la cele veşnice”, Universitatea Craiova, Craiova, 7 decembrie 2000;

 

27 - coorganizator al Mesei Rotunde "Biserica şi Puterea în noul context geopolitic euroatlantic. Aportul legislativ", I.S.L., Bucureşti, 6 februarie 2002;

 

28 - participant al Mesei Rotunde "Biserica şi Statul. Teme pentru o dezbatere publică", I.S.L., Bucureşti, 15 mai 2002;

 

29 - prezentat comunicarea ştiinţifică “Frica de Dumnezeu sau înţelegerea deplină a sensului vieţii după moarte în viziunea Sfinţilor şi Marilor Ierarhi ai Bisericii: Vasile, Grigore şi Ioan” la “Aniversarea celor trei mari sfinţi ierarhi: Vasile, Grigore şi Ioan”, Facultatea de Teologie, Universitatea Craiova, Craiova, 30 Ianuarie 2003;

 

30 - participant la Dezbaterea Publica cu tema “Patrimoniul cultural construit: administrare si descentralizare”, organizat de Fundatia pentru Integrare Europeana si Promovarea Valorilor Romanesti, Institutul de Studii Liberale si ICOMOS, Camera Deputatilor, Parlamentul Romaniei, Bucuresti, 16 aprilie 2003;

 

31 - participant la Simpozionul “100 de ani de la nasterea Parintelui Dumitru Staniloae”, organizat de Facultatea de Teologie a Universitatii Craiova, Craiova, 16 mai 2003;

 

32 - participant la Seminarul “Formarea asistentului social în parteneriat cu Serviciile de asistenţă socială locale”, organizat de Universitatea “Valahia” Targovişte, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra Teologie Asistenţă Socială şi Arhiepiscopia Targoviştei, Targovişte, 19 mai 2003;

 

33 - participant cu lucrarea “Frica de Dumnezeu sau înţelegerea deplină a sensului vieţii după moarte în viziunea Sfinţilor şi Marilor Ierarhi ai Bisericii: Vasile, Grigore şi Ioan” la Simpozionul “Contribuţii regionale la cultura şi spiritualitatea romanească. Sesiune de comunicări ştiinţifice”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă – Litere a Universităţii “Valahia” Targovişte şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Damboviţa, Targovişte, 23 mai 2003;

 

34 - participant la Sesiunea de comunicări ştiinţifice prilejuită cu “Aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie în cadrul Universităţii Craiova”, Craiova, 6 iunie 2003;

 

35 - participant la Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România “Moştenirea Teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae şi valorificarea ei astăzi”, Centrul Cultural-Pastoral “Sfântul Daniil Sihastru”, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Durău, Judeţul Neamţ, 8, 9, 10 Septembrie 2003;

 

36 - participant la Seminarul internaţional “Cum să obţii succesul autentic”, organizat de Future Achievement International din S.U.A. în parteneriat şi cu Fundaţia Ecumenică PRO AXE MUNDI, Bucureşti, 13 Septembrie 2003 (la acest eveniment subsemnatul a obţinut şi o diplomă în comunicare eficientă de la organizaţia americană menţionată);

 

37 - participant la Conferinţa internaţională “Aspecte ale totalitarismului din România”, organizată de Academia Română. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 6-7 Octombrie 2003;

 

38 - participant la Simpozionul internaţional “25 de ani ai Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea”, organizat de Academia Română, Bucureşti, 20 Octombrie 2003;

 

39 - participant la Congresul Internaţional de Teologie “Teologia Ortodoxă Contemporană. Evaluări şi perspective. Centenar Dumitru Stăniloae”, organizat de Patriarhia Română, Bucuesti, 9-14 Noiembrie 2003;

 

40 - participant la Simpozionul Internaţional “Libertatea religioasă şi relaţiile inter-religioase în perspectivza integrării europene”, organizat de Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase “Conştinţă şi Libertate” şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 17-19 Noiembrie 2003;

 

41 - participant la Seminarul “Deschide ochii ! Deschide inima !” (Sindromul S.I.D.A. în România şi în Judeţul Dâmboviţa), organizat de Facultatea de Teologie-Litere a Universităţii “Valahia” - Catedra de Teologie-Asistenţă Socială şi Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, Târgovişte, 16 Decembrie 2003;

 

42 - participant la Simpozionul Naţional “Sfântul Ioan Hrisostom, interpret neegalat al Sfintei Scripturi”, Facultatea de Teologie a Universităţii Craiova, Craiova, 02.04.2004;

 

43 - participant cu lucrarea “Ortodoxia în contextul social-istoric al Europei de astăzi. Succinte aprecieri şi înţelesuri” la Conferinţa Internaţională “Ortodoxia – parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană”, Academia de la Sâmbăta, Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, Judeţul Braşov, 29 Aprilie-1 Mai 2004;

 

44 - participant la “A VII-a ediţie a Universităţii de vară Izvoru Mureşului – a românilor de pretutindeni” ce a avut tema centrală “Comunităţi româneşti de pretutindeni şi integrarea europeană”, cu prezentare nemijlocită la subtema “Comunităţile româneşti de pretutindeni în programele partidelor politice din România”, Izvoru Mureşului, Judeţul Harghita, 19-24 Iulie 2004;

 

45 - participant la Simpozionul “De la 23 august 1944 la acordul de procentaj: între memorie şi evaluări istoriografice”, Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 29 Octombrie 2004;

 

46 - participant cu lucrarea “Semnificaţia instituţiei social-caritabile şi medicale cu caracter confesional în cadrul relaţiei Stat-Bisericǎ la începutul mileniului trei în România”, la Seminarul Internaţional “Biserica şi Societatea – reînfiinţarea spitalelor confesionale în România”, organizat de Fundaţia “Konrad Adenauer”, Sighişoara, 10-12 Martie 2005 ;

 

47 - participant la Simpozionul Naţional de Teologie şi Ştiinţǎ: “Timp şi Spaţiu”, Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinan Marina” a Universitǎţii Bucureşti, Bucureşti, 28-29 Martie 2005;

 

48 - participant la Simpozionul Internaţional “Libertǎţile fundamentale ale omului şi protecţia lor juridicǎ” cu lucrarea ”Libertatea religioasǎ în contextul integrǎrii în Uniunea Europeanǎ”, Universitatea “OVIDIUS” Constanţa. Facultatea de Drept şî Ştiinţe Administrative. Centrul de Studii şi Cercetǎri privind Drepturile Omului şi Discriminarea, Constanţa, 23 Mai 2005;

 

49 - participant la Simpozionul Internaţional “Aspecte ale filantropiei creştine contemporane” cu lucrarea “Nǎzuinţele Bisericii pentru împlinirea apostolatului social între secularizare şi o irevocabilǎ misiune. Visul României Creştine în Europa Unitǎ de mâine”, Mitropolia Olteniei. Centrul de Studii de Teologie Aplicatǎ & Universitatea Craiova. Facultatea de Teologie, Craiova, 2-4 Iunie 2005;

 

50 - participant la Simpozionul Internaţional “Church and State in post-communist Eastern Europe” cu lucrarea “Romanian Church-State Relations in the Context of European Integration”, organizat de Centre for Post-Communist Studies “St. Francis Xavier” University, Canada & The Mitropolitanate of Moldavia and Bukovina, Romania, Iaşi, Romania, 4-9 October, 2005;

 

51 - participant la Simpozionul Naţional “Ştiinţǎ şi Religie: conflict sau convergenţǎ ?” cu lucrarea “Tendinţe paradoxale ale dimensiunii timpului în gândirea patristicǎ rǎsǎriteanǎ şi filosofia ştiinţei. Câteva remarci concisee” (prezentat în Secţiunea “Cosmologia în teologie şi ştiinţǎ”), organizat de de Centrul de cercetǎri teologice, interculturale şi ecumenice “Sfântul Ioan Casian”, Facultatea de Teologie a Universitǎţii “Ovidius” Constanţa, Constanţa, 31 Octombrie-2 Noiembrie 2005;

 

52 - participant la Seminarul Internaţional “Protecţia Copilului în România “ împreună cu Dr. Mihai Mogoş de la Institutul Oncologic Bucureşti cu lucrarea “ Dreptul la asistenţă medicală a copiilor. Iniţiativa de prevenţie a cancerului la copii şi adolescenţi ”, acţiune organizată de Hanns Seidel Stiftung şi Inspectoratul General al Poliţiei, Sala Presei, Palatul Patriarhiei, Bucureşti, 28 Februarie 2006;

53 - participant la Conferinţa Naţională “Dialog Religie-Ştiinţă. Cosmologie-Antropologie” cu lucrarea “Înrudirea omului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos într-o viziune patristică”, Universitatea “Valahia” Târgovişte. Facultatea de Teologie. Facultatea de Ştiinţe şi Arte”, Târgovişte, 11-12 Mai 2006;

 

54 - co-organizator şi participant la Conferinţa Naţională “Biserica Strămoşească şi Gulagul Românesc” prezentată de Prof.Univ.Dr. Radu Ciuceanu, Director al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului aflat sub patronajul Academiei Române, Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius” Constanţa – Arhiepiscopia Tomisului, Constanţa, Miercuri, 17 Mai 2006;

 

55 - participant la Congresul Internaţional “Diplomaţia germană în România între nazişti şi personalităţi ale rezistenţei (1933-1945)”, Academia Evanghelică din Sibiu (Transilvania), Ambasada Republicii Germania la Bucureşti, Sibiu, 20 Iulie 2006;

 

56 - co-organizator şi participant cu lucrarea “Bio-bibliografia Părintelui Dumitru Stăniloae. Repere semnificative în spiritualitatea românească a secolului XX” la Simpozionul Internaţional “Viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993) – Teologia românească de dimensiune europeană”, Academia Evanghelică Transilvania (AET), Mitropolia Ardealului – Academia Ortodoxă Sâmbăta de Sus şi Fundaţia Ecumenică PRO AXE MUNDI, Sibiu-Sâmbăta, 20-23 Iulie 2006;

 

57 – participant (ca invitat) la Simpozionul Internaţional "Primatul Iubirii - 40 de ani de dialog cu Bisericile Orientale", Institutul pentru Bisericile Orientale (Ostkirchliches Institut / OKI), Regensburg, Bavaria, Germania, 9-13 Septembrie 2006;

 

58 - participant la Simpozionul Internaţional “Spiritualitatea Ortodoxă Românească – punte de legătură între Răsăritul şi Apusul Creştin” cu lucrarea “Justeţea şi sacralitatea textelor patristice de odinioară în Europa comunitară a zilelor noastre”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Oradea, Oradea, 5-7 Octombrie 2006;

 

59 - participant la Simpozionul Internaţional “Bisericile şi Uniunea Europeană” (“Die Kirchen und die EU”) organizat de Fundaţia “Hanns Seidel Stiftung” (“Hanns Seidel Stiftung”), Academia Evanghelică din Sibiu (Evangelische Akademie Siebenburgen/EAS), Sibiu, Sâmbătă, 7 Octombrie 2006;

 

60 - participant la Simpozionul Interconfesional “Conceptul de libertate în lumina Sfintelor Scripturi” cu lucrarea ”Timpul şi libertatea persoanei umane în istorie prin viziunea biblică“, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Ovidius” Constanţa, 10 Octombrie 2006;

 

61 - participant la Simpozionul Internaţional cu comunicări ştiinţifice “Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene” organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, activitate care reprezintă o parte componentă a Proiectului de Cercetare “Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderiii U.E.”, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti – coordonator proiect, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, Universitatea de Lausanne – Observatoire des Religions en Suisse (Elveţia), JFM Recherches et Analyses, Fribourg (Elveţia), cu lucrarea “Actualitatea gândirii şi spiritualităţii patristice în Europa Unită a zilelor noastre” în tomul “Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe Europene”, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2006, p. 15-28;

 

62 - participant la Simpozionul Internaţional cu comunicări ştiinţifice “Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană” organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă “Patriarhul Justinian” din Bucureşti, activitate care reprezintă o parte componentă a Proiectului de Cercetare “Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderiii U.E.”, în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti - coordonator proiect, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Universitatea de Lausanne – Observatoire des Religions en Suisse (Elveţia), JFM Recherches et Analyses, Fribourg (Elveţia), Bucureşti, 27 Noiembrie 2006;

 

63 - participant la Masa Rotundă “Răspuns la Raportul Tismăneanu”, acţiune ştiinţifică organizată de Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, Vineri, 17 Martie 2007;

 

64 - participant la Seminarul Internaţional “Despre esenţa Islamismului”, activitate ştiinţifică organizată de World University Service - Romania în colaborare cu Fundaţia “Konrad Adenauer” – Reprezentanţa din România, Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, Bucureşti, 21 Aprilie 2007;

 

65 - participant cu lucrarea “Biserica şi Statul în actualul context socio-cultural şi politic european. Tendinţele din societatea românească” şi co-organizator la Simpozionul Internaţional “Biserica şi Mass-Media - un efort comun pentru moralizarea societăţii româneşti”, activitate organizată de Arhiepiscopia Tomisului, Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius”, Academia Evanghelică din Transilvania şi Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi”, Constanţa, 10-12 Mai 2007;

 

66 – participant cu lucrarea “Omul – un microcosmos îndumnezeit prin Logos. Succint temei teologico-filosofic” la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Centrului de Cercetări Interdisciplinare Ştiinţă şi Religie – “Sfântul Maxim Mărturisitorul” al Facultăţii de Teologie a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, anul universitar 2006-2007, Târgovişte, 31 Mai-1 Iunie 2007;

 

67 - participant la Cea de-a III-a Adunare Ecumenică Europeană “Lumina lui Hristos străluceşte peste toţi!”, Sibiu, 4-9 Septembrie 2007;

 

68 - participant cu lucrarea “The Size of Human Dignity in the classic Greek Thinking” la Conferinţa Internaţională organizată de European Science Foundation - LiU Conference, material publicat în tomul conferinţei “Pathways of Human Dignity: From Cultural Traditions to a New Paradigm”, Editor Linkoping University, p. 43-48, Vadstena Klosterhotell, Vadstena, Sweden (Suedia), 31 Octombrie-4 Noiembrie 2007;

 

69 – participant la Simpozionul Internaţional “Sensul vieţii, al suferinţei şi al morţii”, Facultatea de Teologie a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Alba-Iulia, 29 Februarie-2 Martie 2008;

 

70 – participant la Simpozionul Internaţional “Asistenţa spirituală a bolnavului muribund. Abordare ortodoxă”, Mânăstirea Christiana, Bucureşti, 4-5 Martie 2008;

 

71 - co-organizator prin Fundaţia Ecumenică PRO AXE MUNDI în parteneriat cu Facultatea de Teologie a Universităţii OVIDIUS din Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului şi participant la Conferinţa “Cine suntem ?” expusă de Domnul Dan Puric, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, 7 Martie 2008.

 

72 - participant la Conferinţa Internaţională “Problematica europeană din prisma bisericilor din România”, organizată de Academia Evanghelică Transilvania / Konrad Adenauer Stiftung / Fundaţia Hanns Seidel, cu lucrarea “Relaţiile dintre Biserică şi Stat în România după 1989 (Un mic studiu socio-istoric şi politic între analiză şi critică)”, Sibiu, 7-9 Aprilie 2008;

 

73 - participant la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din Târgovişte cu lucrarea “Logosul în filosofia greacă”, Târgovişte, Joi, 29 Mai 2008;

 

74 - participant la Simpozionul Internaţional “Dreptul european şi Dreptul naţional”, Arhiepiscopia Tomisului, Constanţa, Vineri, 4 Iulie 2008;

 

75 - participant la Colocviul Internaţional “Patristique et oecumenisme. Themes, contextes, Personnages”, Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, 17-19 Octombrie 2008;

 

76 - participant la Conferinţa Naţionalǎ “Adevǎr şi cunoaştere în cercetarea teologicǎ şi ştiiinţificǎ actualǎ privind viaţa şi persoana umanǎ”, Centrul de Cercetǎri Interdisciplinare Religie şi Ştiinţǎ – “Sfântul Maxim Mǎrturisitorul”, Facultatea de Teologie a Universitǎţii “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 30 Octombrie 2008;

 

77 - participant cu lucrarea Logica pedagogică a doctrinei lui Origen. Succinte aprecieri la Simpozionul Internaţional “Statutul Religiei şi Instrucţia Şcolarǎ”, Patriarhia Românǎ. Arhiepiscopia Bucureştilor, Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie “Patriarhul Justinian”, Bucureşti, 31 Octombrie 2008;

 

78 - participant cu lucrarea Valoarea dimensiunii eshatologice în gândirea patristicǎ capadocianǎ (temeiuri teologico-filosofice la Sfinţii Ierarhi Vasile al Cezareei Capadociei, Grigorie al Nazianzului şi Grigorie al Nyssei), la Simpozionul Internaţional “Sfântul Vasile cel Mare şi actualitatea teologiei capadociene”, Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, 5-6 Mai 2009;

 

79 - participant cu lucrarea Valoarea dimensiunii eshatologice în gândirea patristicǎ capadocianǎ (temeiuri teologico-filosofice la Sfinţii Ierarhi Vasile al Cezareei Capadociei, Grigorie al Nazianzului şi Grigorie al Nyssei), la Sesiunea Ştiinţificǎ a cadrelor didactice şi studenţilor cu tema „Gândirea Pǎrinţilor Capadocieni şi receptarea ei în Doctrina Bisericii”, Facultatea de Teologie a Universitǎţii “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 13-14.05.2009;

 

80 – participant la Seminarul Naţional „Studii Doctorale în România. Organizarea Şcolilor Doctorale. Proiecte strategice pentru Învǎţǎmântul Superior”, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, 2 Septembrie 2009;

 

81 – participant cu lucrarea Viziunea geopoliticǎ a Domnului Neagoe Basarab. Succinte aprecieri lǎmuritoare, la Simpozionul Internaţional Ştiinţific “Contribuţia Voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii şi spiritualitǎţii româneşti”, Universitatea “Valahia” din Târgovişte. Centrul de Studii Misionare şi Ecumenice “Sfântul Apostol Pavel” al Facultǎţii de Teologie, Arhiepiscopia Târgoviştei, Academia Oamenilor de Ştiinţǎ din România, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 25 Septembrie 2009;

 

82 – co-organizator al Conferinţei “Fericitul Voievod Neagoe Basarab – Domn al pǎcii şi ctitor de culturǎ româneascǎ”, conferinţǎ susţinutǎ de de Prof.Univ.Dr. Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, Joi, 8 Octombrie 2009;

 

83 – participant la Conferinţa Internaţionalǎ Provocǎrile societǎţii contemporane asupra creaţiei, vieţii şi dezvoltǎrii umane, din perspectiva ştiinţei şi credinţei de astǎzi”, Centrul de Cercetǎri Interdisciplinare Religie şi Ştiinţǎ – “Sfântul Maxim Mǎrturisitorul”, Facultatea de Teologie a Universitǎţii “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 26 Noiembrie 2009;

 

84 – co-organizator al Conferinţei “Înfiinţarea şi importanţa Mitropoliei Ungrovlahiei”, conferinţǎ susţinutǎ de de Prof.Univ.Dr. Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, Joi, 3 Decembrie 2009;

 

85 - co-organizator al Conferinţei “Înfiinţarea şi importanţa Mitropoliei Ungrovlahiei”, conferinţǎ susţinutǎ de de Prof.Univ.Dr. Radu Ştefan Ciobanu Vergatti, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Târgoviste, Joi, 10 Decembrie 2009;

 

86 – co-organizator cu Fundaţia “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi cu Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” al lansării cărţii autorilor Radu Ciuceanu şi Ion Constantin “Masacrele de la Katyn, Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Bucureşti, 2008, Sala “Aula Magna” a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, Joi, 13 Mai 2010;

 

87 - co-organizator cu Biblioteca Universităţii “Valahia” din Târgovişte şi cu Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” al lansării cărţii autorilor Radu Ciuceanu şi Ion Constantin “Masacrele de la Katyn, Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Bucureşti, 2008, Sala “Multimedia” a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, Joi, 20 Mai 2010;

 

88 - participant la conferinţele Universităţii de Vară din Târgovişte organizate de Universitatea “Valahia” din Târgovişte şi Academia Oamenilor de Ştiinţă cu lucrarea “Elemente de cultură şi spiritualitate ale urbei târgoviştene în vremuri renascentiste. Aprecieri succinte la “Învăţăturile” Domnului Neagoe Basarab”, Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte – Corpul K, Târgovişte, Miercuri, 26 Mai 2010;

 

89 - participant la Conferinţa anuală “Omul de la natural la artificial” organiztă de Centrul de Cercetări Interdisciplinare Religie şi Ştiinţă “Sfântul Maxim Mărturisitorul”. Facultatea de Teologie & Facultatea de Ştinţe şi Arte, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte – Corpul K, Târgovişte, Joi, 25 Noiembrie 2010;

 

90 - co-organizator al Conferinţei trimestriale “Ctitoriile Brâncoveneşti” organizată de Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” în parteneriat cu Protoieria III Capitală, Strada Doamnei Nr. 20, Sector#3, Bucureşti, 13 Decembrie 2010;

 

91 - co-organizator al Conferinţei trimestrale “Mănăstirea Văcăreşti – Centru de Cultură şi Spiritualitate pentru Europa de Sud-Est” organizată de Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” în parteneriat cu Protoieria III Capitală, Strada Doamnei Nr. 20, Sector#3, Bucureşti, 14 Martie 2011;

 

92 - participant cu lucrarea “Avortul – drama demografiei româneşti – mici lămuriri între viaţa ca dar dumnezeiesc şi moartea nefirească ca păcat capital” la Conferinţa Naţională “Aripi frânte – avortul din perspectiva sociologică, psihologică şi religioasă”, Facultatea de Teologie a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului şi Fundaţia “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Constanţa, 14-15 Martie 2011;

 

93 - participant la Dezbatera Publică “Relaţiile dintre România şi Republica Moldova. Actualitate şi perspective” organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Casa Titulescu, Bucureşti, 28 Martie 2011;

 

94 - co-organizator al Conferinţei Excepţionale “130 de ani de la declararea Regatului României şi a Unirii Dobrogei cu Ţara Mamă (10 Mai 1881-10 Mai 2011)”, organizată de Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare “Dumitru Stăniloae” al Universităţi “Valahia” din Târgovişte şi Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” din Bucureşti, Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte – Corpul K Târgovişte, 9 Mai 2011.

 

95 - participant cu lucrarea “Rostul unui parteneriat între Stat şi Biserică pentru dezvoltarea calităţii vieţii” la Conferinţa Naţională “Formarea asistentului social pentru realizarea coeziunii sociale în context contemporan”, Facultatea de Teologie. Departamentul de Teologie Socială, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Târgovişte, 15 Iunie 2011.

 

96 - participant la Simpozionul Naţional “Persperctive asupra istoriei Europei în secolul XX: continuitate şi revoluţie”, Academia Română. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 16-17.06.2011.

 

97 - participant la a IX-a Conferinţă anuală “Credinţă şi ştiinţă în sprijinul protejării mediului” organiztă de Centrul de Cercetări Interdisciplinare Religie şi Ştiinţă “Sfântul Maxim Mărturisitorul”. Facultatea de Teologie & Facultatea de Ştinţe şi Arte, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte – Corpul K, Târgovişte, Joi, 24 Noiembrie 2011.

 

98 - co-organizator al Conferinţei Naţionale “Dimitrie Cantemir – savant de dimensiune europeană – 300 de ani de la plecarea din domnie”, Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare “Dumitru Stăniloae” al Universităţi “Valahia” din Târgovişte şi Fundaţia Ecumenică “Pro Axe Mundi” din Bucureşti, Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii “Valahia” din Târgovişte – Corpul K, Târgovişte, 10 Noiembrie 2011, în parteneriat cu cu Protoieria 3 Capitală, Bucureşti, 22 Noiembrie 2011, în parteneriat cu Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Constanţa, 29 Noiembrie 2011

 

 

 

DIVERSE:

 

 

          Am publicat peste şaizeci de articole şi studii de specialitate în reviste şi lucrări de prestigiu din ţară şi străinătate şi, totodată, aproape o sută de articole de popularizare pe diverse teme sociale, religioase şi politice în mass-media centrală şi locală din România.

          Referitor la lucrări (volume) cu caracter şi interes ştiinţific, am publicat cinci cărţi de specialitate şi alte douăsprezece tomuri în colaborare (două din cele douăsprezece reeditate în limba engleză). Astăzi, redactez şi am în proiect mai multe lucrări de specialitate şi de viaţă religioasă în România.

(A se vedea anexa / lista cu materialele publicate + acţiuni ştiinţifice, 11+5=16 p.).

 

          Sunt conducător auto cu permis de conducere “categoria B” din anul 1989.

Utilizez calculatorul folosind în special programele Microsoft Word.

Vorbesc limbile moderne franceză şi engleză (am urmat cursurile de limba engleză la Centrul de limbi străine FIDES, Bucureşti, 1999-2001, după metoda "Cambridge", conform Diplomei Nr. 2417 din 28 Mai 2001), iar ca domenii de interes pentru studiu pot menţiona: literatura patristică, antropologia religioasă, istoria filosofiei, filosofia istoriei, filosofia religiei, istoria religiilor, sociologia şi psihologia religiei, istoria naţională şi universală, politologia şi sociologia (la care am contribuit cu anumite lucrări ştiinţifice, publicate - a se vedea anexa).

 

Am iniţiat şi redactat programe de turism cultural-religios pentru România (în limbile română, franceză şi engleză), în special pentru zonele Maramureş şi Bucovina. Pentru Transilvania şi Bucureşti (în limba românǎ). Am realizat zeci de filme video şi mii de fotografii şi diapozitive cu caracter documentar-istoric (a se vedea de exemplu lucrarea lui Paul Popescu, Ghid de oraş. Ploieşti, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 164 p.).

 

 

 

 

REFERINŢE BIO-BIBLIOGRAFICE :

 

-         Sergiu Popescu, Facultatea de Teologie din Craiova. La 10 ani de activitate educaţională (1992-2002), în “Mitropolia Olteniei”, Anul LIV, 2002, Nr. 9-12, p.102-110.

 

-         *** Enciclopedia Personalităţilor din România (Hubners, Who is Who Verlag fur Personenenzyklopadien AG, CH – 6304 Zug, Alpenstrasse 16), Ediţiile II-V, Bucureşti, 2007-2010.

 

-         *** Istoria Românilor. România în anii 1940-1947, Vol. IX, lucrare apărută sub egida Academiei Române. Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Dinu C. Giurescu, membru titular al Academiei Române, coordonator, Florin Şperlea, secretar, Editura Enciclopedfică, Bucureşti, 2008, p. 165.

 

-         *** Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Editura Institutului Biblic şi Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 27-28 [articol de Ionuţ-Alexandru Tudorie].

 

-         Gheorghe I. Drăgulin, Dicţionar Bio-Bibliografic. Teologi ortodocşi români şi străini: sec. XIX-XXI, Editura Proxima, Bucureşti, 2011, p. 32-38.

 

-         *** România 1945-1989. Enciclopedia Regimului Comunist. Represiunea, Vol.I: A-E, lucrare apărută sub egida Academiei Române, Octavian Roske, coordonator, Cuvânt înainte de Radu Ciuceanu, Prefaţă de Octavian Roske, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2011, p. 20.

 

-         *** Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării, Anul 2011, LI / Nr. 2/2011, Editura Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, Decembrie 2011, p. 12.

 

-         *** Dicţionarul Personalităţilor din România. Biografii contemporane, Ediţia 2011, Editura Anima, Bucureşti, 2011, p. 22-23.

 

 

 

 

 

Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. Anghelescu

          Bucureşti, 1 Ianuarie 2012